За добро или за лошо се забелязва тенденцията на свръх приоритетност на парите, за които някои момичета правят всичко. Със сигурност това явление трябва да бъде оплюто, защото то осакатява нормалните морални граници на взаимоотношение. Защо и какъв тип момичета са готови да предизвикват платежоспособни мъже и доколко това им помага, това ще разберете след малко...

Секс заради пари
Не са малко момичетата, които търсят потенциалните си интимни партньори не водени от чувството на любов, а водени от преценката си за материалното състояние на бъдещия евентуален партньор. В по-голямата си част, платежоспособните мъже откликват на подобни авантюри и рядко се задържат в такава връзка, но има и случаи, когато връзката "по сметка" продължава дълго и това обикновено се случва, когато мъжът ослепен от любовта си, игнорира факта, че бива използван за спонсор...

Явлението "секс за пари"
Няма как да бъде третирано подобно отношение към любовта, освен като аморално и неподхождащо на принципите за нормални интимни отношения. В случая това е и по-опасно дори и от най-древната професия позната на човечеството, защото при такива връзки, често се стига до неприятно манипулиране на отсрещния партньор и злоупотреба с чувствата му. Каквото и да си говорим, сред много млади момичета парите са определящ фактор, затова с кого да си легнат и това не трябва да се приема за нормално, защото секса преди всичко трябва да бъде едно великолепно преживяване, а то не е такова, когато се прави с користна цел, без любов...

Развръзката
Секса за пари, често води до неприятни последици за момичето, когато тя се почувства употребена, посредством едно осъзнаване от страна на мъжа, че връзката се крепи само на финансовите му възможности...

Може би е по-правилно подобни момичета да се замислят, че човешкото достойнство и плът не струват пари и че подобно разбиране за секса, като средство за изкарване на пари или като средство за намиране на платежоспособен партньор за връзка, остава сериозен отпечатък, изразяващ се в липса на усещането за истинска любов и щастие. А една такава липса, не може да бъде компенсирана с нищо...